TESDER NEDİR?

  • TESDER, etkinlik ve eğlence sektöründe faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki eğitimlerinin, gelişimlerinin, sosyal güvencelerinin sağlanması gibi konularda uluslararası standartlara ulaşılmasına katkıda bulunmak, sektörün gelişip güçlenerek devamını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

TESDER’İN AMAÇLARI NELERDİR?

  • Etkinlik ve eğlence sektöründe pazarlama, satış, reklam, tanıtım, organizasyon, teknik destek sağlanması gibi hizmetler sırasında doğacak sorunların giderilmesi için gerekli çözümleri araştırmak ve bu alanla ilgili mevzuat (yasa, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, standartlar ve düzenleyici işlemler) ile ilgili eksiklikleri gidermek için yetkili idari kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapmak, kalite standartlarının oluşturulmasına, yerleşmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak derneğin temel amaçlarındandır.
  • TESDER, etkinlik ve eğlence sektörünün kurumsal bir kimliğe ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedefler.
  • TESDER, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, eğlence sektörü piyasasını düzenleyen kanun ve ilgili mevzuatın hazırlanmasında üyelerin görüşlerini, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara intikal ettirmek, savunmak, takip etmeyi amaçlar.
  • TESDER’in kamuoyunda ve resmi merciler önünde üyelerinin menfaatini korur, sorunlarına çare arar.

TESDER FAALİYETLERİ NELERDİR?

  • TESDER, Etkinlik ve Eğlence sektörü ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılacak her türlü seminer, konferans, kongre gibi etkinlikleri üyelerine bildirir, gerektiğinde kendi temsilcilerinin katılımını sağlar.
  • Periyodik toplantılar ile sektöre yönelik sorunlar, eksiklikler veya aksaklıklar tespit edilir ve bunlara yönelik düzeltmeler, çözümler üretilirek gerekli çalışmaların başlaması için önayak olunur.
  • Dernek üyelerinin faaliyetlerinin sigorta kapsamına alınması konusunda çalışmalar yapar, bu konuda sigorta şirketleri ile temas kurar.
  • Yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar. Diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturur.