TESDERE KİMLER ÜYEDİR?

  • TESDER’e Etkinlik ve Eğlence Sektöründe çalışan tüm profesyoneller ve kurumlar üye olabilir. Üyelerimiz etkinlik yöneticilerinden, konser organizatörlerine, eğlence mekanlarından teknik hizmet sağlayıcılarına kadar sektörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. TESDER’de daha etkin ve yararlı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, Menajerler, Konser Organizatörleri, Etkinlik Yöneticileri, Mekanlar, Teknik, Servis Sağlayıcılar olmak üzere altı adet alt komite oluşturulmuştur.

NEDEN ÜYE OLMALISINIZ?

  • Sektördeki oyuncuların birbirini tanıması ve bilgi alışverişi halinde olması önemlidir. Sektörün sorunlarına çare bulabilmek için öncelikle ortak bir dil oluşturulması ve birlik olunması gerekir. Ancak bu birlik oluşturulduğunda sektörün regülasyonları belirlenebilir ve karar verme süreçlerine katılımda bulunulabilir.

TESDER’E NASIL ÜYE OLUNUR?

  • TESDER’e üye olmak için üyelik formunu doldurmanız ve üye aidatını yatırdığınıza dair banka dekontunu bize iletmeniz yeterlidir.

ÜYELİK ŞARTLARI :

  • Fiil ehliyetine sahip olması,
  • Türkiye’de ikametgâhının olması,
  • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmesi,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin eğlence sektöründe faaliyette bulunması şarttır.

Fahri üyeler için Türkiye’de ikametgâh ve eğlence sektöründe faaliyette bulunmak şartı aranmaz. Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan kişiler fahri üye olabilirler.

Dernek üyeleri, fahri üyeler hariç eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Üye oyunu bizzat kullanacaktır. Fahri üyeler giriş ödentisi ödemek zorunda değillerdir isterlerse ödeyebilirler, yine isterlerse aidat da ödeyebilirler.

ÜYELİK BAŞVURU FORMU